Cursus "werken in steen"

wilt u kennis maken?

Het is mogelijk om in de lopende cursuscyclus in te stromen voor een aantal lessen.

De cursuscyclus van september 2017  is weer begonnen in week 35. Het betreft een cyclus van 14 lessen
Mocht u zich toch nog willen aanmelden, dan kunt u instromen in een groep en zich dan  aanmelden voor de nog resterende lessen.

Er zijn nog enkele plekken open voor één deelnemer op.

Maandagmiddag nog 1 plek open
Dinsdagmiddag vol
Dinsdagavond vol
Woensdagmorgen vol
Woensdagmiddag nog 1 plek open
Woensdagavond vol
Donderdagavond nog 1 plek open

Cursus gegevens

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE CURSUS BEELDHOUWEN IN STEEN
IN DE PERIODE BEGINNEND 28 AUGUSTUS TOT 31 AUGUSTUS 2017
14 CURSUSLESSEN

Datum en tijden:

De cursusdagen zijn op:

 • Maandagmiddag beginnend op 28 augustus  2017
 • Dinsdagmiddag beginnend op 29 augustus  2017
 • Dinsdagavond beginnend op 29 augustus  2017
 • Woensdagmorgen beginnend op 30 augustus  2017
 • Woensdagmiddag beginnend op 30 augustus  2017
 • Woensdagavond beginnend op 30 augustus  2017
 • Donderdagavond beginnend op 31 augustus  2017


De lestijden zijn:

 • Maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
 • Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
 • Dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
 • Woensdagmorgen van 9.15 tot 11.45 uur  
 • Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur  
 • Woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur  
 • Donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur

 

Inclusief:
Gebruik van al het benodigde gereedschap/materiaal voor bewerking van de steen; ook voor werken met hamer en beitel.
Thee, koffie met een plak koek.

Tijdens de lessen kunnen cursisten gebruik maken van het aanwezige gereedschap en andere benodigdheden om de steen te bewerken.
Het is mogelijk om een bestaand beeld waar u niet meer tevreden over bent en deze wilt veranderen mee te nemen.
Tijdens de lessen wordt gratis koffie of thee verstrekt.

Exclusief:
Steen, deze is in het atelier te koop maar uiteraard mag u ook uw eigen steen of onafgemaakte beeld mee nemen.

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 305,- voor 14 lessen.
Dit bedrag kan ineens of in twee termijnen worden voldaan, bij voorkeur door bijschrijving op de hieronder genoemde bankrekening.
Bij betaling in twee termijnen bedraagt de eerste termijn € 200,- en de tweede termijn € 105,-. Het cursusgeld moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus zijn bijgeschreven op IBANrekening NL41ABNA0525918884 ten name van K. Kuipers Atelier De Steengroeve onder vermelding van “Cursus Beeldhouwen in Steen”.
Bij betaling in termijnen dient de tweede termijn uiterlijk de zevende les te zijn bijgeschreven op de vermelde bankrekening.
Bij eventuele contante betaling dient het lesgeld bij aanvang van de eerste les te worden betaald. Ook bij contante betaling is betalen in termijnen mogelijk. De tweede termijn dient dan uiterlijk voor de aanvang van de zevende les te zijn betaald.

Lokatie:

Atelier '' De Steengroeve ''
Witterstraat 62d
9401 SJ Assen
- parkeergelegenheid aanwezig -

Aantal deelnemers: minimaal  5 aantal deelnemers, maximaal 8 aantal deelnemers


Onlineformulier: Geef in de tekstvlak "Bericht of opmerking(en)" aan of u in één of twee termijnen wil betalen.

Inhalen gemiste les:
In overleg met de cursusleider bestaat de mogelijkheid een gemiste les gedurende de lopende cursusperiode in te halen. Uw afmelding dient dan minimaal drie dagen voor de desbetreffende cursusdatum te worden gemeld. Er kunnen maximaal drie gemiste lessen per cursusperiode worden ingehaald.. Niet ingehaalde lessen vervallen dus aan het einde van de cursusperiode. Een eenmaal met de cursusleiding afgesproken inhaalles is definitief en kan niet vervangen worden door een andere datum.

Schrijf je online in

Gebruik het onderstaande formulier om je online in te schrijven.