Cursus "werken in steen"

wilt u kennis maken?

Het is mogelijk om in de lopende cursuscyclus in te stromen voor een aantal lessen.

De volgende cursuscyclus begint op maandag 26 maart 2018. Het betreft een cyclus van 10 lessen

 

Gegevens eerstvolgende cursus

AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE CURSUS BEELDHOUWEN IN STEEN
IN DE PERIODE BEGINNEND 26 MAART TOT 07 JUNI 2018
10 CURSUSLESSEN

U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldformulier

 • Maandagmiddag     beginnend op    26 maart 2018.
 • Dinsdagmiddag       beginnend op    27 maart 2018 is al vol
 • Dinsdagavond         beginnend op    27maart 2018.
 • Woensdagmorgen   beginnend op    28 maart 2018.
 • Woensdagmiddag   beginnend op    28 maart 2018.
 • Woensdagavond     beginnend op    28 maart 2018.
 • Donderdagavond    beginnend op    29 maart 2018.

Datum en tijden:

De lestijden zijn:

 • Maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
 • Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
 • Dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
 • Woensdagmorgen van 9.15 tot 11.45 uur  
 • Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur  
 • Woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur  
 • Donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur

 

Inclusief:
Gebruik van al het benodigde gereedschap/materiaal voor bewerking van de steen; ook voor werken met hamer en beitel.
Thee, koffie met een plak koek.

Tijdens de lessen kunnen cursisten gebruik maken van het aanwezige gereedschap en andere benodigdheden om de steen te bewerken.
Het is mogelijk om een bestaand beeld waar u niet meer tevreden over bent en deze wilt veranderen mee te nemen.
Tijdens de lessen wordt gratis koffie of thee verstrekt.

Exclusief:
Steen, deze is in het atelier te koop maar uiteraard mag u ook uw eigen steen of onafgemaakte beeld mee nemen.

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 215,- voor 10 lessen.
Tijdens de lessen kunnen cursisten gebruik maken van het aanwezige gereedschap en andere benodigdheden om de steen te bewerken.  Stenen kunnen worden aangeschaft in het atelier. Tijdens de lessen wordt gratis koffie of thee met koek verstrekt.
Het cursusgeld bedraagt € 215,- voor 10 lessen. Dit bedrag kan ineens of in twee termijnen worden voldaan, bij voorkeur door bijschrijving op de hieronder genoemde bankrekening. Bij betaling in twee termijnen bedraagt de eerste termijn € 115,- en de tweede termijn € 100,-. Het cursusgeld moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus zijn bijgeschreven op IBANrekening NL41ABNA0525918884 ten name van K. Kuipers Atelier De Steengroeve onder vermelding van “Cursus Beeldhouwen in Steen”.
Bij betaling in termijnen dient de tweede termijn uiterlijk de vijfde les te zijn bijgeschreven op de vermelde bankrekening. Bij eventuele contante betaling dient het lesgeld bij aanvang van de eerste les te worden betaald. Ook bij contante betaling is betalen in termijnen mogelijk. De tweede termijn dient dan uiterlijk voor de aanvang van de vijfde les te zijn betaald.
Tot vier weken voor de aanvang van de cursus is het mogelijk nog zonder financiële verplichtingen af te melden. Bij afmelding binnen vier weken voor de eerste cursusdatum blijft de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverminderd bestaan binnen de termijnen als hierboven vermeld. Omstandigheden buiten uw schuld kunnen voor de cursusleider aanleiding zijn het cursusgeld gedeeltelijk of geheel kwijt te schelden.

In overleg met de cursusleider bestaat de mogelijkheid een gemiste les gedurende de lopende cursusperiode in te halen. De afmelding dient dan minimaal drie dagen voor de desbetreffende cursusdatum te worden gemeld. Er kunnen maximaal drie gemiste lessen per cursusperiode worden ingehaald. Niet ingehaalde lessen vervallen dus aan het einde van de cursusperiode. Een eenmaal met de cursusleiding afgesproken inhaalles is definitief en kan niet vervangen worden door een andere datum.

Wanneer tijdens de cursusperiode door welke omstandigheid dan ook, de cursist niet verder kan of wil deelnemen aan de lessen, geeft dit geen recht op restitutie van het cursusgeld of kwijtschelding van de tweede betalingstermijn. In overleg met de cursusleider kan wel bezien worden of een vervanger aan de lessen kan deelnemen. In dat geval dient u zelf met deze vervanger een betalingsregeling te treffen over het lesgeld.   

Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. Atelier de Steengroeve en/of de cursusleider aanvaarden/aanvaardt geen enkele aansprakelijkhei

Lokatie:

Atelier '' De Steengroeve ''
Witterstraat 62d
9401 SJ Assen
- parkeergelegenheid aanwezig -

Aantal deelnemers: minimaal  5 aantal deelnemers, maximaal 8 aantal deelnemers


Onlineformulier: Geef in de tekstvlak "Bericht of opmerking(en)" aan of u in één of twee termijnen wil betalen.

Inhalen gemiste les:
In overleg met de cursusleider bestaat de mogelijkheid een gemiste les gedurende de lopende cursusperiode in te halen. Uw afmelding dient dan minimaal drie dagen voor de desbetreffende cursusdatum te worden gemeld. Er kunnen maximaal drie gemiste lessen per cursusperiode worden ingehaald.. Niet ingehaalde lessen vervallen dus aan het einde van de cursusperiode. Een eenmaal met de cursusleiding afgesproken inhaalles is definitief en kan niet vervangen worden door een andere datum.

Schrijf je online in

Gebruik het onderstaande formulier om je online in te schrijven.